home  
 
  Our Past Presidents... OUR GLORY!!
 

Dr. Kirit Somaiya
1980-1984
www.kiritsomaiya.com
Shri Ramesh Medhekar
1984 - 1987
Shri Prakash Mehta
1987 - 1990

Shri Jai Prakash Thakur
1990 -1993
Shri Sumant Ghaisas
1993 - 1995
Shri Parag Alwani
1995 - 1998

Adv Ashish Shelar
2001 - 2004

Shri Sanjay Upadhyay
2004 - 2008

 Shri Mihir Chandrakant Kotecha
2008 - 2010
   
   
     
join us contact us home